POKROK

POsilování Kompetencí vysokoškolských pracovníků pro ROzvoj Konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji – POKROK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, financováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Období realizace: 14.5. 2009 – 28.2. 2012


Východiska projektu

Vzdělanostní úroveň v Ústeckém kraji je jedním ze základních limitujících faktorů jeho ekonomického i sociálního rozvoje. Základní vzdělání jako nejvýše dosažené v Ústeckém kraji mělo při posledním sčítání obyvatel 27,6 % obyvatelstva (celostátní průměr činil 23,5 %). Stejně tak i druhý stupeň – střední vzdělání bez maturity byl v kraji častější (39,6 %) než průměrně v ČR (38,0 %). Naopak u dvou vyšších stupňů vzdělání byla situace opačná. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo v kraji 25,4 % dospělých osob (v ČR 28,4 %). A pokud se týká stupně nejvyššího - vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků – tak ten se bohužel dlouhodobě nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. ÚK je krajem s dlouhodobě nejnižším podílem vysokoškoláků – pouze 5,4 % (průměr v ČR je 11,1 %, v Praze 23,6 %).

 

Tento projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem – Centrum.