Výstupy projektu

Vytyčeným cílem projektu bylo prostřednictvím různých typů vzdělávacích aktivit přispět k rozvoji manažerských kompetencí řídících pracovníků, k rozvoji odborných kompetencí akademických pracovníků a rovněž ke zvýšení úrovně znalostí cizích jazyků a dovedností v oblasti informačních technologií u všech pracovníků vysokých škol v Ústeckém kraji. Na konci projektu lze konstatovat, že cíle projektu byly splněny a plánované výstupy naplněny.

V rámci modulu 1 Posilování manažerských a osobnostních kompetencí řídích pracovníků VŠ bylo po dobu trvání projektu uskutečněno 17 odborných kurzů či seminářů. Jazykové kurzy (modul 2) pro akademické i neakademické pracovníky v různých úrovních i specializacích probíhaly po celých 5 semestrů, navíc byly realizovány i intenzívní a individuální jazykové kurzy. V modulu 3 Posilování dovedností v oblasti informačních technologií u pracovníků VŠ proběhlo celkem 15 kurzů různého zaměření a pokročilosti. Konečně modul 4 Rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ nabídl celkem 25 různých kurzů, seminářů či přednášek. Více informací viz Zrealizované kurzy.

Vzdělávací materiály, studijní podklady a výsledné publikace jsou k dispozici ke stažení všem zájemcům bez omezení. Viz Elektronická knihovna.

Celkem se k účasti na kurzech, seminářích a všech dalších typech nabízených vzdělávacích aktivit za dobu trvání projektu přihlásilo 1 191 osob, z toho 694 akademiků a 497 ostatních pracovníků. Úspěšně pak své další vzdělávání v rámci projektu ukončilo 1 088 osob, z toho 626 akademických a 462 ostatních pracovníků.