Kontakty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem:

vedoucí projektu: doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Iva.Ritschelova(zavináč)ujep.cz)
manažer projektu: RNDr. Jaroslav Koutský (Jaroslav.Koutsky(zavináč)ujep.cz)
odborný garant modulu I: RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (Alena.Chvatalova(zavinac)ujep.cz)
odborný garant modulu II: Mgr. Zuzana Procházková (Zuzana.Prochazkova(zavinac)ujep.cz) PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. (hana.suchankova(zavinac)ujep.cz)
odborný garant modulu III: RNDr. Martin Balej, Ph.D. (Martin.Balej(zavinac)ujep.cz)
odborný garant modulu IV: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. (Miroslav.Bartak(zavinac)ujep.cz)
manažer administrace: Mgr. Šárka Korfová ( Sarka.Korfova(zavinac)ujep.cz)
asistent administrace projektu: Mgr. Lenka Stiborová ( lenka.stiborova(zavinac)email.cz)
asistent projektu: Mgr. Iva Koutská (Iva.Koutska(zavinac)ujep.cz)
ekonom projektu: Dagmar Brůhová (Dagmar.Bruhova(zavinac)ujep.cz)
webmaster: Mgr. Petr Novák (Petr.Novak(zavinac)ujep.cz)

Vysoká škola ekonomická, Praha

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (wokoun(zavináč)vse.cz)

Vysoká škola finanční a správní, Praha

Ing. Josef Švec (josef.svec(zavinac)vsfs.cz)
Ing. Václav Kohout, CSc. (václav.kohout(zavinac)vsfs.cz)

Centrum pro studium vysokého školství, Praha

Ing. Helena Šebková (sebkova(zavinac)csvs.cz

Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem

Ing. Milan Petrák (Milan.petrak(zavinac)vuanch.cz)
Bc. Veronika Vavroušková (veronika.vavrouskova(zavinac)vuanch.cz)

Kontaktní osoba po ukončení projektu:

Mgr. Šárka Korfová, Sarka.Korfova(zavinac)ujep.cz, 475 282 343