Modul 2

Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ

Kurz English for the professional
Počet účastníků: 7 (5 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: ZS 2011/2012, vždy Út od 14.00
Místo konání: MO 105 (FSE, Moskevská 54)
Přednášející: Elizabeth Brinsden

Kurz Rozvíjení jazykových kompetencí AJ na mírně pokročilé úrovni
Počet účastníků: 15 (12 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: ZS 2011/2012, vždy Čt od 9.00
Místo konání: CN 615 (PF, České mládeže 8)
Přednášející: Mgr. Kaiserová

Kurz Angličtina pro mezikulturní komunikaci
Počet účastníků: 9 (6 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: ZS 2011/2012, vždy Čt od 13.00
Místo konání: A4 (FVTM, Na Okraji 1001)
Přednášející: Mgr. Filatová

Kurz Anglický jazyk zaměřený na výslovnost a poslechové činnosti
Počet účastníků: 5 (3 úspěšně podpořeni)
Datum a čas konání: ZS 2011/2012, vždy St od 10.00
Místo konání: CN 335 (PF, České mládeže 8)
Přednášející: Mgr. Havlíková

Kurz Němčina pro každého
Počet účastníků: 15 (10 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: ZS 2011/2012, vždy Pá od 12.00
Místo konání: M 312 (FSE, Moskevská 54)
Přednášející: PhDr. Smejkalová, Ph.D

Individuální jazykové kurzy
Počet účastníků: 7 (7 úspěšně podpořeno)
kurzy pro manažerský tým projektu a vedení UJEP
Externí firma (Mgr. Kateřina Chladová, Lucie Halle),

Jazykové kurzy pro letní semestr 2010/2011
Počet účastníků: v seznamu
Čas a misto konání - dle rozpisu

Jazykové kurzy pro zimní semestr 2010/2011
Počet účastníků: dle seznamu
Čas a misto konání: dle rozpisu
Anotace jazykových kurzů

Pro vedení univerzity jsou od dubna 2010 organizovány
individuální jazykové kurzy jazykovou agenturou H&H Language.

Jazykové kurzy - zimní semestr 2009/2010
Počet účastníků: dle seznamu
Čas a misto konání: dle rozpisu

Jazykové kurzy - letní semestr 2009/2010
Počet účastníků: dle seznamu
Čas a misto konání: dle rozpisu
Anotace jazykových kurzů

V zimním semestru 2009/2010 pro vedení univerzity proběhl
7- denní intenzivní kurz anglického jazyka pro pokročilé.