Modul 4

Rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ

Seminář Vybrané aspekty bezdomovectví
Počet účastníků: 6 (6 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 9.2. 2012, 9.00 – 15.00
Místo konání: FSE UJEP
Přednášející: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Seminář Staré průmyslové regiony – výzkumní a pedagogické zhodnocení tématu
Počet účastníků: 10 (10 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 26.1. 2012, 9.00 – 15.00
Místo konání: FSE UJEP
Přednášející: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Seminář Reforma zdravotnictví
Počet účastníků: 9 (9 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 19.1. 2012, 8.00 – 16.00
Místo konání: FSE UJEP
Přednášející: doc. Ing. Martin Dlouhý, Dr. MSc.

Kurz Metodika Symposia
Počet účastníků: 11 (11 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 10.1. 2012, 9.00 – 15.00
Místo konání: FSE UJEP
Přednášející: Ing. Tomáš Šperk

Seminář Průmyslově právní ochrana
Počet účastníků: 10 (10 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 10. a 11. 1. 2012, 8.00 – 16.00
Místo konání: VŠFS Most
Přednášející: Ing. Tomáš Babický

Kurz Elektromyografie
Počet účastníků: 14 (14 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 15.12. 2011, 9.00 – 17.00
Místo konání: ÚZS UJEP, učebna č. 21 v přízemí
Přednášející: Mgr. Michaela Veverková z FNKV, 3.LF UK

Kurz Využití senzomotoriky ve fyzioterapii
Počet účastníků: 10 (10 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 8.12. 2011
Místo konání: ÚZS UJEP – Katedra fyzioterapie a ergoterapie (posluchárna č.41)
Přednášející: MUDr. Jan VACEK

Kurz Zásady hodnotitelné vědecké činnosti
Počet účastníků: 15 (15 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 6.10. 2011, 9.00 – 15.00
Místo konání: výukové středisko Bukovina
Přednášející: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Kurz: Koncept PNF v terapii klientů s postižením CNS
Počet účastníků: 11 (11 úspěšně podpořeno)
Přednášející: Bc. Marcela SEKYROVÁ
Místo konání: KZ.a.s. – ve spolupráci s rehabilitačním oddělením MN v Ústí nad Labem – budova B (posluchárna III.)
Termín: 13.9.2011

Kurz: Využití ergoterapie v terapii míšních lézí
Počet účastníků: 11 (11 úspěšně podpořeno)
Přednášející: Zdena FALTÝNKOVÁ (Centrum PARAPLE, Svaz paraplegiků)
Místo konání: ÚZS UJEP v Ústí nad Labem - Katedra fyzioterapie a ergoterapie – odborná učebna č.30 (1. patro)
Termín: 14.9.2011

Seminář: Moderní trendy v marketingové komunikaci
Počet účastníků: 10 (10 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 3. 5. 2011, 9:30 - 13:00
Místo konání: DeK, Moskevská, FSE UJEP
Přednášející: Ing. Michaela Mistríková, PhD.
Anotace: Seznámení s trendy v marketingové komunikaci v posledních letech, jako například s pojmy Word of Mouth Marketing, Virální marketing, Buzz Marketing, Guerilla marketing apod.

Seminář: Finance a management v teorii a praxi 2011
Počet účastníků: 12 (12 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 6. 5. 2011, 9:00 - 15:00
Místo konání: DeK, Moskevská, FSE UJEP
Přednášející: Ing. Jiří Uhman a spol.
Anotace: Prakticky orientovaný seminář na problematiku financí a managementu v teorii a praxi roku 2011.

Seminář: Vztah mezi dechovými pohyby a posturou
Počet účastníků: 11 (11 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 6. 5. 2011, 9:00 - 16:00
Místo konání: ÚZS
Přednášející: PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.

Kurz Biostatika
Počet účastníků: 9 (6 úspěšně podpořeno)
Přednášející: RNDr. Karel Hrach, Ph.D., statistik Laboratoře pro studium pohybu UZS UJEP
Datum a čas konání: od 29.3.2011, kazde uterý 15,00-17,00 (4x2h)
Místo konání: UZS UJEP

Seminář Vývoj obchodování na akciovém trhu v ČR
Počet účastníků: 8 (8 úspěšně podpořeno)
Přednášející: Ing. Jiří Uhman
Datum konání: 12.4.2011
Místo konání: č. 220, Moskevská, FSE UJEP

Seminář Seminář Sčítání lidu, domů a bytů
Počet účastníků: 8 (8 úspěšně podpořeno)
Datum a čas konání: 6.4. 2011, 9.00 – 17.00
Místo konání: aula Pedagogické fakulty, České mládeže 8
Přednášející: Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ

Seminář: Seminář 3D analýza pohybu
Počet účastníků: 13 (13 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 22. 3. 2011

Seminář: Aktuální otázky kapitálových trhů v ČR
Počet účastníků: 6 (6 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 22. 2 2011
Místo konání: DeK, Moskevská, FSE UJEP
Přednášející: Ing. Jiří Uhman
Anotace: Cílem kurzu je seznámit s aktuálním vývojem kapitálových trhů v ČR v roce 2010 a 2011, včetně analýzy konkrétních investičních příležitosti individuálních investorů.

Seminář Průmyslově právní ochrana
Počet účastníků: 6 (6 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 8. - 9. února 2011
Místo konání: Školicí středisko Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem, Revoluční 84
Podrobný program kurzu

Seminář Praxe evropských strukturálních fondů
Počet účastníků: 14 (14 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 7.12.2009
Přednášející : Mgr. Petra Dvořáková
Místo konání: konferenční místnost, 12.p., rektorát, Hoření 13, Ústí nad Labem
FOTOGALERIE: 1, 2, 3, 4

Seminář Zemědělská politika
Počet účastníků: 8 (8 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 8.4.2010
Přednášející : Doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.
Místo konání: konferenční místnost, 12.p., rektorát, Hoření 13, Ústí nad Labem
FOTOGALERIE: 1, 2, 3

Seminář Planetární ekologické problémy
Počet účastníků: 13 (13 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 14.4.2010
Přednášející : prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Místo konání: aula Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem
FOTOGALERIE: 1, 2, 3, 4

Seminář Teorie a praxe finančních derivátů
Počet účastníků: 10 (10 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 29.4.2010
Přednášející : Ing. Boris Šturc, CSc.
Místo konání: zasedací mísnost,Moskevská 54, Ústí nad Labem

Seminář Finance a management v teorii a praxi
Počet účastníků: 7 (7 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 30.4.2010
Přednášející : prof. Alexander Karmann, Ing. Boris Šturc, CSc., Ing. Ctibor Pilch
Místo konání: zasedací mísnost,Moskevská 54, Ústí nad Labem

Seminář Indikátory trvale udržitelného rozvoje
Počet účastníků: 8 (8 úspěšně podpořeno)
Datum konání: 14.6.2010.
Přednášející : Jana Víchová (Truck Pro, s.r.o.)
Místo konání: salonek Interhotelu Bohemia, Mírové náměstí, Ústí nad Labem